trui@art-niva.be

zelfportret
zelfportret

zelfportret
zelfportret

zelfportret
zelfportret

 

 

 

 

 

 

 

Serge Verwest

Serge Verwest en Vincent Obert de Thieusies

tentoonstelling in galerie De Nieuwe Vaart
schilderijen, assemblages en action painting
6 tot 28 februari 2010

plan in Google maps

 

Serge Serge

 

De blog van Serge
http://egrestsewrev.blogspot.com/


Eco-lego illusionhouse from Serge Verwest on Vimeo.

 

Biografie
Serge Verwest is geboren op 27 november 1952, uit een kunstenaarsgezin van 4 generaties schilders. In zijn prille jeugd groeide hij op tussen de schilderijen en beeldhouwwerken van zijn beide ouders. En kreeg willens nillens een opvoeding tussen het artistieke gebeuren. Zelf stond hij tot vervelens toe model voor zijn moeder welke hem meerdere malen boetseerde of schilderde.
Opgroeiend in een zeer Christelijke plattelandsgemeente, als kind van vrijzinnige ouders werd hij in zijn jeugd meermaals geconfronteerd met de tegenstellingen in deze maatschappij, waar de kerk de plak zwaaide en zijn vader hem een vrij revolutionair denken meegaf, steeds met de achtergrond van een vredesbeweging die de steeds maar sterker groeiend de bewustwording tegen kernwapens propageerde.
Waar andere jongens zich verdronken in voetbal en wielrennen en de zondag naar de kerk gingen om hun zonden te laten vergeven, keek hij met verafschuwde ogen naar de gruwel op Tv welke zich afspeelde in het toenmalig Belgisch Kongo en de Algerijnse strijd. Naar de moord op Kennedy en Nikita Chroesjtsjov die met zijn schoen het kapitalisme door tafel probeerde te meppen. De koude oorlog tussen het communistische Oostblok en het Discriminerende Amerika.
De zogezegd gouden zestiger jaren waren voor hem de jaren waarin hij het paard zag verdringen door de auto. De kleine boer die het einde van zijn tijdperk tegemoet ging. Het tijdperk waarin voor alles een technische oplossing zou gevonden worden, waar de mens voor het eerst naar de maan ging, maar ook een tijdperk waar het einde van het kolonialisme een aanvang nam en ieder zijn vrijheid begon op te eisen. Vrijheid, het magische woord van de late jaren zestig.
De “Flower Power”. Een beweging die door zijn moeder als fantastisch werd gezien, de Hippie beweging, de communes, de Provo’s en de Dolle Mina’s.
Na de lagere school moest een keuze gemaakt worden. Na een omzwerving van de Latijnse naar de Stedelijke Oefenschool belande hij in het Stedelijk Technisch Onderwijs (Carels,Nicaise,Deridder) waar zijn vader en grootvader school liepen. Hij volgde daar de richting tekenenfotogravure van 1969 tot 1973. Om verder in die richting op een artistieke wending te evolueren schreef hij zich in, aan de Koninklijke Academie Gent in 1974. Maar dat jaar begonnen de financiële noden harder te wegen. Hij begon een loopbaan bij de toenmalige telefoonmaatschappij RTT.
“Make love not war” en “Give peace a Chance” in de periode van de Vietnam oorlog, zouden hem doen beslissen om gewetensbezwaarde te worden en voor een periode van twee jaar zijn toen nog verplichte dienstplicht te vervullen bij de civiele bescherming.

In 1979 hield hij dit voor bekeken bij de telefoonmaatschappij en startte een brocante zaak. De interesse voor de schilderkunst bleef en er werd menig schilderij gekocht en verkocht.
Een nieuwe interesse diende zich in die periode aan: Old Timers. Dit zou leiden tot het uitbaten van een garage.
De deelname aan het vredesmonument van zijn vader met de kunstenaars tegen atoomwapens was een kleine creatieve bijdrage begin de jaren tachtig. In die periode werden ook een aantal standen gebouwd en geplaats voor hobby oldtimerclubs. Steeds met eigenhandig vervaardigde objecten en zelfgeschilderde decors. Het creëren van zelfgebouwde motorfietsen en het verzorgen van de winkelinrichting was in die periode de enige creatieve uitlaat. In 1997 werd de garage opgedoekt en keerde hij terug naar het ouderlijke huis. Na de dood van zijn vader, in 1994 kon zijn moeder een zelfstandig bestaan niet meer aan. In die periode werd hij weerom geconfronteerd met zijn afstamming uit een kunstenaarsgezin. Na de dood van zijn moeder en op aanraden van een aantal mensen schreef hij zich in aan de Academie voor Beeldende Kunsten te Gent, om een vergeten passie het schilderen te hervatten waar hij het eerste jaar met vrucht volbracht onder het Meesterschap van de heer Koen Vos. In het tweede en derde jaar volgt hij Experimentele kunst bij Annique Mahieu aan het Academie voor Beeldende Kunsten te Gent.

Exposities:-”Doordrongen” Dag van het deeltijdskunstonderwijs- collectieve tentoonstelling te Drongen België maart 2006
-“Intra Muros – In Memoriam ” Collectieve tentoonstelling in de Canale Dell’ Arte te Piemonte Italia april 2007.
-Deelname project "Kunstanjeboom" augustus 2007.
- Café “Den Bolhoed” te Kaprijke België Individuele tentoonstelling. december 2008.
-Ontwerp ingangspoort Kloosterbos Wachtebeke maart 2008
-Deelname met "Creatief met Energie" Bougoyen Stad Gent april/mei 2008.
-Ontwerp toegandspoort tijkdelijk evenement Kloosterbos in Wachtebeke.
-Deelname wedstrijd Talens "Vreemdgaan" bij De Verfplek Evergem juni 2008.
-Ontwerp en lay-out boekje "experimeter", mei 2009
-Deelname tentoonstelling Experimeter in de oude Abdij van Drongen juni 2009.