trui@art-niva.be

affiche

Elie Elia brons

affiche

 

 

 

 

Elie Elia

 

Niva stelt tentoon in het CAT

5 tot 27 februari 2011
eerste grote groepstentoonstelling van kunstenaarscollectief Niva

Het CAT ligt vlakbij het SMAK, links achter het ICC
in de Familie van Rysselberghedreef 2, Citadelpark Gent

Elie Elia

 

vorige tentoonstellingen van Elie georganiseerd door Niva
Elie Elia - 2009 - Elie Elia - 2007

 

Dr. Paula Burghgraeve over het werk van Elie Elia

Elie Elia visualiseert de bevreemdende indrukken die de wereld op hem maakt via een grillig eigen kleur en lijnalfabet.

Eerst lijkt het werk ver van de realiteit verwijderd. Neemt men de tijd en laat men de indrukken bezinken die de verschillende werken maken, dan dwingen ze tot nadenken over mens en maatschappij.

Zij lijken de hele omgeving ongewild te herscheppen tot vervagende overblijfsels van landschappen, tot indrukken van ruïneachtige gebouwen, tot schaduwen van storthopen….

De herinneringen aan wat ooit goed oogde, blonk en bewoog verdwijnt in het grafisch werk en de schilderijen in een onoverzichtelijke, niet grijpbare chaos.

De wezens die er in ronddwalen zijn nieuw en maakbaar. Upgradet varianten van nu nog levende soorten, mensen incluis. In het werk dwalen ze rond: niet altijd even geslaagde, eerder mislukte pogingen om ze tot robotachtige en/of genetisch gemanipuleerde versies van zichzelf om te bouwen.

 

cv van Elie Elia

Geboren te Gent op 5 april 1941

Studeerde typografie en grafiek aan de Stedelijke Technische School te Gent en Schilderkunst en Beeldhouwkunst aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten eveneens te Gent.

Was leraar aan het Stedelijk Kunstinstituut en aan de stedelijke Academie voor Beeldende Vormgeving te Gent.

Nam zowel individueel als gezamenlijk deel aan verschillnde binnen- en buitenlandse tentoonstellingen.

Verleende medewerking aan diverse artistieke en literaire tijdschrifen.

Uitgaven

1970    “Ik ben high van humor”. Uitgeverij Gakko – Gent (cartoons en gedichten)

1972    “Maama, waar komen de benen vandaan?”. Uitgeverij Gakko – Gent (cartoons en tekeningen rond samengestelde woorden)

1996    “Stripturen” Uitgeverij door Goff n.v.

 

Elie Elia brons