Trui@art-niva.be

Niva vzw (De Nieuwe Vaart vzw)


maatschappelijke zetel Bromeliastraat 19, 9400 Gent

ondernemingsnr. 0871.801.752

rek.nr. BE06 6528 3431 0422

contact trui@art-niva.be tel. 0472 433 662


Website

ontwerp en uitwerking - Trui Gysseling

foto's: Trui Gysseling, Hendrik Braem en Kiem Setijoso

Workshops van onze kunstenaars


Kunst kan een intuïtief proces zijn, maar even goed gedragen door een gedegen kennis van het gebruikte materiaal en de toegepaste techniek.


Ook buiten de academies kan je gedegen kennis verwerven, door het volgen van workshops.


Een paar kunstenaars van het collectief Niva geven regelmatig interessante workshops, ook voor beginnende kunstenaars.

Kunst in verandering - interviews


Zeker in de hedendaagse kunst is verandering bijna een gegeven. Deze kunstenaars zijn gedreven op zoek om grenzen te verleggen, om zaken uit te proberen, om hun innerlijke wereld te verkennen.


In deze zoektocht, dit blijvend uitproberen en grenzen verleggen, kan alles veranderen. Niet alleen het onderwerp wijzigt, of de manier waarop de kunstenaar zijn onderwerp benadert, hij kan ook nieuwe technieken toepassen of zelfs helemaal veranderen van kunstvorm.

Komende tentoonstelling


3 x kijken


Geo De Bruycker,  Erna Mouton en  Ingrid Van Kesteren